Ria Mooren

Na mijn studie arbeids- en organisatiepsychologie in Tilburg en een jaar business administration in de Verenigde Staten, ben ik als bedrijfspsycholoog in dienst getreden bij de Nederlandse Spoorwegen in Maastricht. Gedurende zes jaar was ik daar de huispsycholoog, nauw betrokken bij de mensen en de organisatie. Ik heb de postdoctorale opleiding selectiepsychologie gedaan en ben registerpsycholoog NIP/ Arbeid en Organisatie. Vaktechnisch heb ik mij bekwaamd in selectieprocessen en hoe deze efficient en kwalitatief hoogwaardig kunnen worden ingericht.

Na in de breedte werkzaam te zijn geweest in de selectie, hulpverlening, training en advisering, ben ik me gaan toeleggen op organisatieadvies en ontwikkelassessments. Eerst als senior adviseur vanuit de Arbo Management Groep, later als senior adviseur/partner vanuit Human Company in Utrecht en Amersfoort.

In 2005 heb ik Intalent mee opgezet, nu geleid door Els Broekema, Anja Vollering en mij. Wij hebben een eigen visie ontwikkeld op assessments, die recht doet aan mensen. Ik geloof in de kracht van psychologische instrumenten op een coachende manier toegepast. MIjn grootste voldoening is als mensen zich ontwikkelen en hun kwaliteiten inzetten voor een gemeenschappelijk doel. Om dat te stimuleren ben ik inmiddels gecertificeerd professional coach en e-coach. Teamcoaching is het terrein waarop ik mij momenteel steeds meer bekwaam. Binnen Intalent ben ik verantwoordelijk voor de IT, de kwaliteit van methoden en voor opleiding en intervisie.

Download vCard